HVDC

Dit reglement regelt de wachtdiensten van huisartsen op grondgebied van HVDC.
Dit wachtdienstreglement is een aanvulling van het wachtdienstreglement van HSL, welke volledig geldt voor alle huisartsen van het wachtdienstonderdeel HVDC.

De huisartsen van het wachtdienstonderdeel HVDC zijn verplicht wacht te doen tot de leeftijd van 65 jaar.

In geval van zwangerschap van een arts, zal deze geen wachtdienst meer doen van 3 maanden vóór de verwachte bevallingsdatum tot 3 maanden na de bevalling.

De bevolking kan de wachtdienst oproepen via een GSM-nummer, zijnde 0475 81 95 95
Het opnemen en beëindigen van de wacht verloopt via het doorgeven van een GSM.

Opdat de wachtdienst niet vergeten wordt, heeft het bestuur van wachtdienstonderdeel HVDC volgende maatregelen genomen:

– een verwittiging via Mediwacht
– zelfcontrole via een tweede lijn of de wachtdienst operationeel is door de wachtdoende arts zelf
– opbellen door het bestuur of door de vorige wachtdoende arts van het wachtnummer ter controle
– de wachtdoende arts dient een alarm/herinnering in te stellen vlak vóór het startuur van de wacht
– de wachtdoende arts belt naar de vorige wachtdoende arts om te bevestigen dat de wacht overgedragen werd.

De weekendwacht mag gesplitst worden.

Elk lid zal een bijdrage betalen aan de overkoepelende huisartsenkring HSL.

Voor de weekendwacht geldt thans een leeftijdsgrens van 65 jaar. Vanaf 60 jaar wordt het aantal weekend-wachtbeurten gehalveerd. Voor de weekavondwacht is de leeftijdsgrens 65 jaar. Wie wil mag langer wachten doen.

Alle leden van dit gebied moeten tijdens hun afwezigheid in het weekend langs een telefoonbeantwoorder verwijzen naar de wachtdienst.

Tijdens het weekend mogen oproepen via de telefoon enkel doorverwezen worden met een antwoordapparaat dat verwijst naar het centraal nummer; ze mogen dus niet met een doorkiesapparaat of met de ‘comfortdienst’ automatisch rechtstreeks doorverbonden worden naar de collega die wachtdienst heeft.

Leden van dit wachtdienstgebied zullen geen vrije raadplegingen op zaterdagmorgen afficheren. Wel kunnen ze dan raadplegingen houden na afspraak.

Wie vaststelt dat sommige van bovenstaande punten niet worden nageleefd, kan zich wenden tot het bureau.