NEVELE

Aanvullend bij het algemeen wachtdienstreglement van HSL (goedgekeurd december 2010) geldt voor dit wachtdienstonderdeel het volgende:


1/
Dit reglement regelt de wachtdienst van de huisartsen op bovenvermeld grondgebied.

2/ De huisartsen van WDO Nevele zijn verplicht wacht te doen tot de leeftijd van 65 jaar. Wie wil mag     langer wachten doen.

* De wachtdienst wordt THANS gehalveerd bij aanvang van het kalenderjaar volgend op de leeftijd van 60.

* In geval van zwangerschap worden de wachtdiensten THANS gehalveerd .

* Vrijstelling om gezondheidsreden zullen worden voorgelegd aan de verzoeningscommissie van HSL.


3/
De wachtdienstperiode loopt vanaf 19u tot 8u met inbegrip van zaterdag , zondag en feestdagen.

Voor wie wil, wordt de wacht thans  gesplitst  ( vrij 19u-> zo 8u    , zo 8u -> ma 8u ).

Voor de feestdagen geldt een aparte regeling:

*  Feestdag op zat/zo : vervat in de gewone weekendverdeling

*  Feestdag op vrijdag : start 19u avond voordien  – einde 19u zelfde  vrijdag

*  Feestdag op maandag : start 8u ’s ochtends   – einde 8u volgende ochtend

*  Feestdag op andere weekdag : start 19u avond voordien  – einde 8u ochtend nadien


4/
De wachtlijst wordt THANS jaarlijks opgesteld begin oktober  v h vorige jaar.

Tijdens de maand september wordt iedereen hiervan per mail verwittigd , met de vraag de desiderata vóór 30 september door te geven; begin oktober  wordt de lijst opgesteld en worden de voorkeuren -indien mogelijk- gerespecteerd .

Kerstavond en Oudejaar worden in beurtrol vervuld ( lijst bij de wachtdienstverantwoordelijke)


5/
De bevolking kan de wachtdienst oproepen via het GSM-nummer 0472/55 99 78 dat tevens vermeld wordt op het antwoordapparaat van de deelnemende huisartsen.


6/
Opdat de wachtdienst niet vergeten wordt, is er steeds tijdig verwittiging per e-mail via Mediwacht.


7/
De wacht-GSM wordt steeds tijdig aan de volgende arts bezorgd door de arts die zijn wachtdienst beëindigt.