SML

Aanvullend bij het algemeen wachtdienstreglement van de vzw. Huisartsenkring Schelde en Leie (HSL) dat in december 2010 werd goedgekeurd, geldt voor dit wachtdienstonderdeel het volgende:

 

1/ Het doel van dit wachtdienstonderdeel  is in de eerste plaats het organiseren van een weekendwachtdienst voor huisartsen in het gebied Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, Afsnee (rechteroever), Sint-Martens-Latem en Deurle, maar deze groep staat ook open voor andere suggesties en initiatieven van de leden.

 

2/ Het WOD kiest vanaf 2005 het bureau (wachtdienstverantwoordelijke en twee assistenten) voor een periode van vier jaar.

 

3/ Elk lid zal een bijdrage betalen aan de overkoepelende huisartsenkring HSL.

 

4/ De wachtdienstperioden worden vermeld in het algemeen wachtdienstreglement van HSL Voor wie wil kan de wacht gesplitst worden: b.v. van vrijdag 19u. tot zondag 7u., en van zondag 7u. tot maandag 8u.

Voor lange weekends gebeurt de overname van de wacht hier te 7u.’s morgens van de derde dag van dit weekend.

Bij de overname in een gesplitste wacht belt de collega die wacht had de collega op die de wacht begint. Ook voor de weekavondwacht belt wie te voren wacht had de collega op die de wacht begint.

 

5/ De weekendwachtdienstlijst wordt door de verantwoordelijke opgemaakt volgens een vaste volgorde; nieuwe collega’s worden steeds bovenaan aan deze volgorde toegevoegd. Voor de feestdagen wordt een afzonderlijke beurtrol, opgesteld voor een langere termijn, gerespecteerd. Vóór de publicatie van de definitieve lijst kunnen op een samenkomst onderlinge omwisselingen gebeuren. Er wordt wel gevraagd dat elk lid dat de leeftijdsgrens nog niet bereikt heeft,  1x per jaar effectief wacht heeft.

 

6/ Voor de weekendwacht geldt thans – onder bepaalde voorwaarden – een leeftijdsgrens van 60 jaar; vanaf 55 jaar wordt het aantal weekendwachtbeurten – eveneens onder bepaalde voorwaarden – gehalveerd. Deze voorwaarden zijn dat voor halvering van de wachten vanaf 55 jaar er minstens een equivalent van 11 effectief dienstdoende artsen moet zijn; voor vrijstelling vanaf 60 jaar moet er minstens een equivalent van 12,5 effectief dienstdoende artsen zijn. Deze regeling voor vrijstelling gaat in zonder terugwerkende kracht voor zover het invullen van de wachtrol op dat bepaalde ogenblik nog haalbaar is. Voor de weekavondwacht is de leeftijdsgrens 65 jaar. Wie wil mag langer wachten doen. Men kan ook vrijstelling vragen bij zwangerschap (6/8 weken vóór en 10 weken na de verwachte bevallingsdatum). Vrijstellingen om gezondheidsredenen moeten volgens het HSL-reglement voorgelegd worden aan de verzoeningscommissie van HSL..

 

7/ Laat men zich voor een wachtdienst vervangen dan moet dit gebeuren door een huisarts van dít wachtdienstgebied. Omwisselingen na definitieve publicatie en doorgeven aan Orde, Controlecommissie, dienst 100, wachtdienstcoördinator HSL,… kunnen enkel voor enstige reden en worden eerst medegedeeld aan de wachtdienstverantwoordelijke. De procedure bij omwisselingen staat vermeld in het algemeen wachtdienstreglement van HSL.

 

8/ Alle leden van dit gebied moeten tijdens hun afwezigheid in het weekend ofwel iemand thuis hebben die verwijst naar de wachtdienst, ofwel langs een telefoonbeantwoorder en een bericht aan het  kabinet verwijzen naar de wachtdienst.

 

9/ Tijdens het weekend mogen oproepen via de telefoon enkel doorverwezen worden met een antwoordapparaat dat verwijst naar het centraal nummer; ze mogen dus niet met een doorkiesapparaat of met de ‘comfortdienst’ automatisch rechtstreeks doorverbonden worden naar de collega die wachtdienst heeft.

 

10/ Leden van dit wachtdienstgebied zullen geen vrije raadplegingen op zaterdagmorgen afficheren. Wel kunnen ze dan raadplegingen houden na afspraak.

 

11/ Wie vaststelt dat sommige van bovenstaande punten niet worden nageleefd, kan zich wenden tot het bureau