TSL

Dit reglement regelt de wachtdiensten van huisartsen op het grondgebied van De Pinte en Nazareth.

Dit wachtdienstreglement is een aanvulling van het wachtdienstreglement van HSL , dat volledig geldt voor alle huisartsen van het wachtdienstonderdeel De Pinte – Nazareth .

De huisartsen van wachtdienstonderdeel De Pinte – Nazareth zijn verplicht wacht te doen tot de leeftijd van 65 jaar .

In geval van zwangerschap van een arts, moet deze geen wachtdienst meer doen van 3 maand voor de verwachte bevallingsdatum tot 3 maand na de bevallingsdatum. De daardoor vrijgekomen wachtdiensten worden verdeeld onder de andere collegae op vrijwillige basis.

De bevolking kan de wachtdienst oproepen via het centraal wachtnummer 09/280.08.80.

Het opnemen en beëindigen van de wacht verloopt via het verzetten van de telefoon via Comfort diensten. Het uitschakelen op he einde van de weekwacht is facultatief.

Opdat de wachtdienst niet vergeten wordt , heeft het bestuur van wachtdienstonderdeel De Pinte – Nazareth volgende maatregelen genomen :

– een verwittiging via Mediwacht

– de vorige wachtdoende arts moet het wachtnummer ter controle opbellen .

De weekendwacht mag gesplitst worden als volgt : van vrijdagavond 19H00  tot zondagochtend 08H00 en van zondagochtend 08H00 tot maandagochtend 08H00.

Wachtbeurtrol: De voorlopige lijst wordt door de verantwoordelijke opgesteld. Na mogelijkheid tot verwisselen wordt de definitieve lijst goedgekeurd tijdens een vergadering van de leden. Daarna worden geen verwisselingen meer toegelaten tenzij de aanvragende collega zelf ook alle officiële instanties zelf verwittigt. Dit staat beschreven in het algemeen wachtdienstreglement van HSL (8,7).

Melding van geziene patiênten kan via mail, maar belangrijke pathologieën worden telefonisch doorgegeven.